• Vismigratie

    Voor een artikel uit een magazine, dat online ook aandacht kreeg, werd mij gevraagd enkele statische infographics uit te werken tot geanimeerde exemplaren. Ik vind dat altijd leuke opdrachten, omdat het creativiteit vereist en het resultaat voor de opdrachtgever meestal verrassend is. Hoewel kleinschalig, vind ik het nog steeds aardig uitgewerkt, zeker ook gezien de korte tijdspanne. Je kunt de animaties hieronder bekijken.

‹ HOME Meer infographics